Výsledky zápisu

Pro školní rok 2019/2020 byly přijaty do 1. třídy naší školy tyto děti:

005

006

007

008

009

010

011

V Černolicích dne 23.4.2019, Jiří Janovský, ředitel školy