Výsledky zápisu

Pro školní rok 2022/2023 byly přijaty do 1. třídy naší školy tyto děti:

Bude uvedeno.

V Černolicích dne