Dokumenty ke stažení

Plán provozu ZŠ Easyspeak na školní rok 2021/2022

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke školnímu stravování

Posudek zdravotní způsobilosti k účasti na mimoškolních akcích

Prohlášení o bezinfekčnosti

Plná moc k ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení

Školní řád

Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Jednací řád školské rady