Dokumenty ke stažení

Plán provozu ZŠ Easyspeak na školní rok 2022/2023

Přihláška do školní družiny

Přihláška ke školnímu stravování

Posudek zdravotní způsobilosti k účasti na mimoškolních akcích

Prohlášení o bezinfekčnosti

Plná moc k ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení

Školní řád ZŠ

Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Jednací řád školské rady

Vnitřní řád SVČ