Jazyky a My

Bilingvní výuka

Jazyky a my – bilingvní výuka

Proč nedat svému dítěti ten nejlepší možný start do života?
V raném věku se děti jazyk neučí, oni ho prožívají. Právě nyní je pro Vaše dítě přirozené začít mluvit cizím jazykem. Tato vrozená schopnost se využívá už jen pouhým vystavením dítěte novému jazyku.

Ve věku 3 – 5 let jsou podle psychologických výzkumů děti schopni pojmout až 10 jazyků najednou. Je třeba udržovat pouze jediné pravidlo – jazyk MUSÍ být přiřazen k osobě nebo prostředí. Tato metoda funguje až zhruba do 12 let věku dítěte. Proč tedy nevyužít tuto výjimečnou schopnost, ať už Vaše dítě přechází z naší školky nebo odjinud.

Jazyky jsou dětem nabízeny přirozeným způsobem, tak jako jazyk mateřský, pomocí tří základních pilířů výuky
- Total immersion, Spiralling a Natural immersion.

Metody

 • Naše metody jsou jednoduché a jejich výsledky prokazatelné.
 • Soustředíme se na praktický jazyk přiměřeně věku dítěte.
 • Zakládáme si na častém opakování naučeného a na spirallingu - slova a pojmy po prvním představení nabízíme znovu a znovu v mnoha nových souvislostech.
 • Tato metoda se užívá společně s koncepcí "total immersion" (úplné ponoření), kdy je při výuce používán pouze cizí jazyk, případně s koncepcí "natural immersion" (přirozené ponoření), kdy je student obklopen nejen sluchovými a vizuálními podněty, ale využívá doslova všechny smysly, ze kterých se dají vyvozovat jazykové souvislosti a dávat věci do kontextu.
 • Takto modelovaná výuka spolehlivě navozuje způsob, jakým se učíme mateřskému
  jazyku, jeho přijetí je tedy pro dítě naprosto přirozené.
 • Využíváme hudbu, pohyb a tanec, výtvarnou činnost, hrajeme hry - jednoduše využíváme
  všech cest, jak podpořit zvědavost a nadšení dítěte. Jazyk se tak "vstřebává" v podstatě jako vedlejší účinek zajímavé činnosti.
 • Každý den je základem pro den další a porozumění novému jazyku roste krok za
  krokem.
 • Samozřejmostí je stálé mluvení. Od počátku je dítě motivováno k opakování slov a prvních jednoduchých vět; pokročilé dítě je zase nabádáno k co nejpřesnějšímu popisu událostí, svých pocitů a myšlenek. Děti se učí spontánně reagovat v cizím jazyce s nonšalancí rodilého mluvčího.