Helena Prentice

 Mgr. Helena Prentice BSc (Hons.) - zakladatelka

Jmenuji se Helena Prentice a v roce 2010 jsem založila jazykovou školu Easyspeak, ze které se stal v roce 2016 zapsaný ústav, který provozuje jazykové kurzy s rodilými mluvčími po celé Praze a okolí, anglicko-francouzskou mateřskou školku na Řitce a česko-anglickou základní školu v Černolicích.

Pracuji s dětmi od roku 2003.

Ve 27 letech jsem odešla do Anglie, kde jsem kromě založení soukromého dětského domova vystudovala psychologii a porodila svoji první dceru, která od narození vyrůstala v bilingvním prostředí.

Studium psychologie jsem proto zaměřila na vývoj jazyka u dětí a bilingvních dětí, protože jsem chtěla, aby mé dítě komunikovalo oběma jazyky na mateřské úrovni. Při studiu jsem však zjistila, že moje dcera se může naučit více než dva jazyky a protože ráda uvádím teorii do praxe, obě mé dcery dnes rozumí a komunikují čtyřmi jazyky. Po návratu do Čech jsem se stala ředitelkou anglické školky v Praze, kde jsem působila až do porodu své druhé dcery. V té době jsem se přestěhovala z Prahy na Prahu-západ a postupně začala organizovat lekce angličtiny s rodilým mluvčím. Během pár let tyto lekce přešly plynule v jazykovou školu Easyspeak, zaměřenou na výuku dětí. V roce 2017 jsme rozšířili naše aktivity o anglicko-francouzskou školku Happy Puppy na Řitce a protože děti rostou, ve školním roce 2018/2019 jsme zahájili náš nejnovější projekt - česko-anglická základní škola Easyspeak. 

Vzdělání

 • PVŠPS: Mgr. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • The Open University: Degree with honour in psychology (čestný bakalář
  v psychologii s ročním zaměřením na vývoj jazyka u dětí a bilingvních dětí)
 • The Open University: Certifikát v sociálních vědách

Další výcviky

 • Instep - Integrovaný psychoterapeutický výcvik

 • PVŠPS - Certifikát - Základy koučování

 • PVŠPS - Certifikát - Práce s traumatem a krizová intervence

 • 2013-2014 Gestalt Essence - Výcvikový program v koučovaní s gestalt přístupem
 • Respektovat a být respektován: Sedmidílný kurz
 • Český červený kříž: Zdravotník zotavovacích akcí
 • Psychoterapeutická fakulta Praha

Baldur School of Therapies:

 • Diplom v klinické hypnóze
 • Master diplom v klinické hypnóze a NLP
 • Certifikát v terapii a regresi do minulého života
 • Trénink v managementu stresu a terapii syndromu iritovaného tračníku (IBS) užívající metodu 'OPSIM'

Mosaic Training & Professional Development:

 • Ochrana dítěte
 • Zásahy v krizi s použitím fyzické síly
 • Eclipse Risk Assessment & Management Cons': Ohodnocení risku
 • Michal Adamec Reiki Sensei, Plzeň: 1. a 2. stupeň Usui Shiki Ryoho Reiki - přírodní léčení
 • Youth Support Services: Ochrana dítěte

Johaina Taleb Training and Consultancy services:

 • Úvod do role vedoucího směny péče o mladé lidi
 • Národní (anglická) pravidla péče o mladé lidi
 • Rozvoj dítěte
 • Komunikace s dětmi a mladými lidmi
 • Záznam, předání a sdílení informací
 • Nejnovější anglické zákony o ochraně dítěte

Mangrove Care Ltd Training and Professional Development:

 • Proces stížnosti
 • NVCI - Non-violent
 • crisis intervention (Nenásilný zásah v krizové situaci)

AMG training centre:

 • První pomoc
 • Hygiena stravování
 • Základy medikace (podávaní léků)
 • Požární ochrana

FlowerGarten in house training:

 • První pomoc
 • Požární ochrana
 • Bezpečnost dětí mimo školku