O nás

Jsme součástí Easyspeak, zapsaného ústavu, který vznikl v roce 2010, provozuje jazykové
kurzy s rodilým mluvčím po celé Praze a okolí, anglicko-francouzskou mateřskou
školku na Řitce a česko-anglickou základní školu v Černolicích (3 minuty od dálnice na Strakonice).

Jsme rodiče, kteří chtějí pro své děti něco lepšího - třídu s malým počtem dětí, respektující prostředí, více jazyků, projektové učení, mezioborové předměty, slovní hodnocení, které bude děti motivovat a podpoří je v jejich osobním růstu.

Naše škola stojí na 5ti pilířích tvořících silný a pevný základ. Budujeme školu, na níž budeme pyšní, bude naplňovat naše dlouhodobé cíle, které jsou součástí vzdělávacího programu školy. Chceme školu, která bude pro děti místem porozumění, klidu, důvěry, ale také mostem k poznání a zdrojem vědomostí a inspirace pro další život. Školu, která propojí svět vědy a poznání se světem sociálních vztahů, přírodou a kulturními odlišnostmi prostřednictvím působení rodilých mluvčích z různých částí světa, se kterými mají děti možnost být v denním kontaktu.

Chceme, aby naše děti byly vzdělané, sebevědomé, samostatné bytosti, které se dokáží odpovědně rozhodovat a jsou si vědomi vlastní hodnoty, ale respektují své okolí a jsou ohleduplné jak k lidem, tak k přírodě.

ZŠ a MŠ Easyspeak z. ú. je členem Asociace jazykových škol