Tereza Poljaková

Tereza Poljaková - odbornice na výchovu a vzdělávání, psychoterapeutka, lektorka

  • vzdělávání a metodická podpora při rozvíjení sociálně-psychologických dovedností učitelů,
  • mentoring v oblasti osobnostní a sociální výchovy žáků,
  • analýzu psychosociálního klimatu ve třídě,
  • programy prevence sociálně-patologických jevů,
  • konzultace a supervize.