Ivana Vlková

Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka

Speciální pedagožka ( logopedka, etopedka), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993)

Soukromá speciálně pedagogická praxe zaměřená na specifické poruchy učení u dětí mladšího školního věku a jejich prevenci v předškolním věku, na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních dětí.

Matka dvou dcer, gymnazistek.

Autorka stimulačního programu "Předškolní přípravka".

Členka teamu ŠPP Beroun.

Spoluzakladatelka České asociace pro aktivní rozvoj dětí - CAPARD.

Kurzy a semináře akreditované MŠMT ČR týkající se problematiky SPUCH a její prevence

 • Percepční a motorická oslabení ve školním věku Mgr. Pavly Bubeníčkové.
 • Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku - program Hypo.
 • Stimulační program pro předškoláky a pro děti s OŠD - Maxík.
 • Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD, ADHD, ADD ve vyučování.
 • Pravo a levohemisferová dyslexie, diagnostika a náprava.
 • Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava.
 • Specifické poruchy učení - komplexní přístup k diagnostice a reedukace.
 • Prevence poruch učení - Metoda dobrého startu.
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí mladšího a staršího školního věku.
 • Lezení základ grafomotoriky.
 • Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku.
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků.
 • Senzomotorická cvičení Mgr. Milety Hřebíkové.
 • Reedukace specifických poruch učení a chování formou trampoliningu.
 • Spolupráce s Mensou ČR - absolvent metody Mensa NTC Learning I. a II.
 • Dvouletý kurz práce s tělem - bodyterapie PhDr. Jitky Vodňanské