Daniela Matyasko

Daniela Matyasko - pedagog 1. stupně

Specializované pedagogické vzdělání
2019 studentka VŠ Pedagogické v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
2018 akreditovaný kurz pro obor Asistent pedagoga, VOŠ MILLS v Čelákovicích

Všeobecné a jazykové vzdělání
2002 – 2003 roční pomaturitní studium anglického jazyka na jazykové škole ABILITY v Praze
1998 – 2002 gymnázium Prof. Jana Patočky v Praze

Hudební vzdělání
1988 - 2000 ZUŠ v Hostivaři, obor Zobcová flétna a Housle

Praxe

 • 2021 výuka metodou Sfumato (Splývavé čtení), výuka Prvouky
 • 2019 výuka Etické výchovy a příprava Center aktivit v ZŠ Easyspeak
 • 2018 - 2021 Asistent pedagoga, ZŠ Easyspeak
 • 2017 lektorka Zobcové flétny v MŠ a ZŠ Easyspeak
 • 2009 spoluzakladatel Rodinného centra Leťánek
 • 2004 - 2008 metodik v softwarové firmě Elanor

Absolvované kurzy:

 • 2024 Respektující učitel
 • 2023 Časová perspektiva a žákovská motivace
 • 2023 Kurz První pomoci
 • 2023 Tvůrčí psaní s Petrou Hůlovou
 • 2023 EDUCA: Cíl je cesta...Digitální svět zítřka
 • 2023 Základy dramatické výchovy
 • 2023 Divadelní improvizace v dramatické výchově
 • 2023 Nepozorné dítě
 • 2022 Motivace a volní vlastnosti žáků
 • 2022 Podpora dětí a žáků s náročným chováním ve škole
 • 2022 Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářských dovedností v rámci matematiky a přírodovědných předmětů
 • 2021 Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ
 • 2021 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní pro 1. stupeň ZŠ
 • 2021 Formativní hodnocení
 • 2021 Sfumato (Splývavé čtení) aneb letní soustředění
 • 2021 Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení
 • 2020 Škola bez poražených
 • 2020 Jak naučit žáky myslet a učit se - seminář k rozvoji kognitivních dovedností podle prof. R. Feuersteina
 • 2019 Základy Hejného metody v předmatematické výchově
 • 2019 Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
 • 2019 Vyhledávání a identifikace nadání
 • 2019 Artefiletika - rozvoj tvořivosti u dětí v MŠ a žáků v ZŠ
 • 2019 Základy první pomoci
 • 2018 Asistent pedagoga
 • 2009 Respektovat a být respektován