Školné

Školné na rok 2024/2025 na dítě je 10.800 Kč měsíčně.

Cena školného se hradí k 10. dni daného měsíce.

Sleva 5% na sourozence a 10% na třetího.

Nevratná záloha na dítě je 3000 Kč při nástupu v prvním školním roce.

V ceně nejsou zahrnuty: obědy, družina a zájmové kroužky.