Školné

Školné na dítě je 5000 Kč měsíčně.

Cena školného se hradí k 10. dni daného měsíce

Sleva 5% na sourozence a 10% na třetího.

Nevratná záloha na dítě je 3000 Kč při nástupu v prvním školním roce.

STIPENDIUM 4000 kč měsíčně (školné pouze 1000 kč) každý rok pro 4 vybrané studenty a garantované až do 9. třídy. 

V ceně nejsou zahrnuty: obědy, družina a zájmové kroužky.