Naše filozofie

Metody a přístupy, které uplatňujeme:

 • škola je postavena na principech programu Začít spolu
 • hodnotíme slovně, motivujeme děti k vlastnímu rozvoji
 • matematiku objevujeme Hejného metodou
 • učíme se číst a psát metodou Sfumato (splývavé čtení)
 • využíváme mezioborové předměty
 • poskytujeme rozšířenou výuku jazyků s rodilými mluvčími
 • klademe důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení
 • součástí výuky je pobyt ve volné přírodě
 • nezvoní nám – když skončíme práci, máme přestávku
 • respektujeme osobnost každého dítěte a učíme respektu k ostatním i celému světu
 • věříme ve vnitřní motivaci k učení a snažíme se ji u dětí podporovat
 • dáváme prostor ke komunikaci a vyjádření sebe sama
 • vedeme děti k poznání vlastní výjimečnosti, ne zařazení se do průměru
 • vedeme děti ke spolupráci a pochopení ostatních
 • učíme pomoci těm, kdo to potřebují
 • vedeme k pochopení kultury a tradic našeho i jiných národů

Naším cílem je podporovat v dětech samostatnost a odvahu objevovat nové věci a motivovat je tak, aby s objevováním šel ruku v ruce i pozitivní rozvoj osobnosti, rozeznání dobrého od zlého,
respektování citů, práv i názorové svobody ostatních a objektivní hodnocení výkonů každého dítěte.

Podporujeme dětskou fantazii, poznání a tvoření. Respektujeme jedinečnost každého dítěte a děti jsou naší nekonečnou inspirací. Nechceme, aby se učily mechanicky, protože takové učení nemá v reálném světě velké uplatnění. Pomáháme našim dětem k vnitřnímu pochopení souvislostí a orientování se podle vlastních zážitku, skrz které přichází opravdové vnitřní učení.

Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá. Děti žijí ve dvou světech – doma a ve škole. Bez komunikace mezi těmito světy je těžké vytvořit pro dítě harmonické prostředí. Potřebujeme se navzájem znát a spolupracovat. Prosíme proto – mluvte s námi a pomozte nám tím vytvořit harmonické a chápající prostředí pro vaše dítě. Vaše informace jsou pro nás cenné.