Kroužky

Středisko volného času

Kroužky školního roku 2023/2024

registrace do kroužků na is-easyspeak.cz od 12.9.2023

Pondělí

  Keramika mladší (7-9 let) – 13,20-14,50 – ZŠ Černolice

  Keramika přípravka (6-7 let) – 15,00-15,45 – ZŠ Černolice

  Keramika starší (10-15 let) – 16,00-17,30 – ZŠ Černolice

  Hudební přípravka (4-6 let) – 14,15-15,00 – MŠ Řitka

  Muzikálové herectví (8-15 let) – 16,45-17,30 – ZŠ Řitka

  Tanec přípravka (4-6 let) – 13,35-14,20 – Sokol Řitka

  Tanec starší (10-15 let) – 14,25-15,10 – Sokol Řitka

  Tanec mladší (7-9 let) – 15,15-16,00 – Sokol Řitka

Úterý

  Výtvarka – nová média (9-15 let) – 15,00-16,30 – ZŠ Řitka

  Herecká průprava (10-15 let) – 16,30-17,15 – ZŠ Řitka

  Hudební nauka (7-9 let) – 14,15-15,00 – ZŠ Černolice

Středa

  Výtvarka, keramika přípravka (4-6 let) – 14,00-14,45 – MŠ Řitka

Čtvrtek

  Výtvarka přípravka (6-7 let) – 15,00-15,45 – ZŠ Černolice

  Výtvarka starší (10-15 let) – 16,00-17,30 – ZŠ Černolice

  Hudební nauka (9-15 let) – 14,45-15,30 – ZŠ Řitka

Pátek

  Hudební nauka (9-15 let) – 14,00-14,45 – ZŠ Řitka

  

Hudební nástroje a zpěv individuálně dle domluvy s Lucií Peškovou 737 553 491

Španělština individuálně dle domluvy s Monikou Holou 603 299 723

Němčina čtvrtky, časy budou upřesněny

Sebeobrana bude opět s Petrem, den a čas upřesníme


Adresy:

  MŠ - Řitka, Pražská 405

  Ř - Řitka, Pražská 34

  Č - Černolice, Hlavní 64

  SŘ - sokolovna Řitka