Česko-anglická základní škola

Společně na cestě poznání

Aktuality

PŘIJÍMÁME DĚTI DO 1. – 6. TŘÍDY

Probíhá 2. kolo zápisu dětí pro školní rok 2020 – 2021 

1) pro 1. – 5. ročník 
2) pro 6. – 9. ročník (přijetí podle §41 školského zákona - individuální vzdělávání)

Nově otevíráme třídu pro 6.ročník prezenčního vzdělávání.

Individuální prohlídka školy možná po domluvě na tel. 777 591 164 nebo e-mailem na : zseasyspeak@gmail.com 

Podrobné informace k zápisu a kritéria pro přijetí naleznete ZDE

Aktuální informace k obnovení provozu ZŠ Easyspeak od 25. 5. 2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Pokyn ředitele školy ke konkrétním opatřením při nástupu dětí do ZŠ Easyspeak k 25. 5. 2020

STIPENDIUM 4000 Kč měsíčně (školné pouze 1000 Kč) každý rok pro 4 vybrané studenty a garantované až do 9. třídy.

Akce školy na facebooku